Alex Reed on ollut erittäin ansiokas kielentarkastaja useiden englanninkielisten tieteellisten artikkelieni viimeistelemisessä. Hän on nopea, osaava, järkevän hintainen ja pystyy perustelemaan tekemänsä korjausehdotukset hyvin. Hän myös tekee ehdotukset suoraan tiedostoon, mikä nopeuttaa prosessia. Olemme yleensä käyneet erilaisista kielellisistä ilmauksista opettavaisia keskusteluja. Reed hallitsee artikkelijulkaisujen konventiot ja tyylin hyvin, etenkin psykologian, musiikin ja taiteiden tutkimuksen alueella.

(24.1.2012)

Tuomas Eerola, now Professor in Music Cognition at Durham University

Alex Reed on kielentarkastajana ripeä, taitava ja (kustannus) tehokas. Hän pystyy vastaamaan joustavasti kaikkiin mahdollisiin tieteellisen tekstin kielenhuoltotyöhön liittyviin haasteisiin, esimerkiksi jatkuvasti muuttuviin aikatauluihin. Hän ottaa huomioon mahdolliset erityistarpeet, räätälöi kielenhuollon juuri kyseiselle tekstille sopivaksi ja kommunikoi mielellään kirjoittajan kanssa, niin että työn jälki on parasta mahdollista. Reed osaa ja uskaltaa kysyä tarvittaessa selvennyksiä, ja tekee työnsä pieteetillä sekä perehtyy mahdollisiin substanssiin liittyviin kielellisiin erityiskonventioihin. Hän pystyy työnsä avulla myös jatkuvasti kehittämään paitsi kirjoittajan kielitaitoa, myös kielentuntemusta entisestään ja pystyy ottamaan huomioon myös henkilökohtaiset tyyliseikat tieteellisten konventioiden mahdollistamissa rajoissa. Reed on kielenhuoltanut yleisen historian väitöskirjakäsikirjoitukseni ja parlamenttihistoriaan liittyvän artikkelikäsikirjoitukseni erinomaisesti. Suosittelen häntä lämpimästi.

(2.9.2016)

Matti Roitto, Postdoctoral Researcher at University of Jyväskylä: