Tuomas Eerola, now Professor in Music Cognition at Durham University

Alex Reed on ollut erittäin ansiokas kielentarkastaja useiden englanninkielisten tieteellisten artikkelieni viimeistelemisessä. Hän on nopea, osaava, järkevän hintainen ja pystyy perustelemaan tekemänsä korjausehdotukset hyvin. Hän myös tekee ehdotukset suoraan tiedostoon, mikä nopeuttaa prosessia. Olemme yleensä käyneet erilaisista kielellisistä ilmauksista opettavaisia keskusteluja. Reed hallitsee artikkelijulkaisujen konventiot ja tyylin hyvin, etenkin psykologian, musiikin ja taiteiden tutkimuksen alueella.

(24.1.2012)