Matti Roitto, Postdoctoral Researcher at University of Jyväskylä:

Alex Reed on kielentarkastajana ripeä, taitava ja (kustannus) tehokas. Hän pystyy vastaamaan joustavasti kaikkiin mahdollisiin tieteellisen tekstin kielenhuoltotyöhön liittyviin haasteisiin, esimerkiksi jatkuvasti muuttuviin aikatauluihin. Hän ottaa huomioon mahdolliset erityistarpeet, räätälöi kielenhuollon juuri kyseiselle tekstille sopivaksi ja kommunikoi mielellään kirjoittajan kanssa, niin että työn jälki on parasta mahdollista. Reed osaa ja uskaltaa kysyä tarvittaessa selvennyksiä, ja tekee työnsä pieteetillä sekä perehtyy mahdollisiin substanssiin liittyviin kielellisiin erityiskonventioihin. Hän pystyy työnsä avulla myös jatkuvasti kehittämään paitsi kirjoittajan kielitaitoa, myös kielentuntemusta entisestään ja pystyy ottamaan huomioon myös henkilökohtaiset tyyliseikat tieteellisten konventioiden mahdollistamissa rajoissa. Reed on kielenhuoltanut yleisen historian väitöskirjakäsikirjoitukseni ja parlamenttihistoriaan liittyvän artikkelikäsikirjoitukseni erinomaisesti. Suosittelen häntä lämpimästi.

(2.9.2016)